Top
Algemene voorwaarden

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “DE KRALENFLUISTERAAR”


Zodra je een bestelling plaatst, ga je akkoord met de voorwaarden van De Kralenfluisteraar.  Op overeenkomsten tussen De Kralenfluisteraar en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
De Kralenfluisteraar staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 22057947 onder de namen (BriljansS* - De Kralenfluisteraar – De Schittering) en ons Btw-identificatienummer is NL151119727.B01. Bianca Janssen is eigenaresse van De Kralenfluisteraar.

De kleuren/coachgesprekken, die aangevraagd kunnen worden, vinden plaats onder de vlag van BriljansS* (meer info rondom privacy en algemene voorwaarden : www.briljanss.nl).  
 
DE KRALENFLUISTERAAR
 is een creatieve geest, die iedere keer nieuwe sieraden en ideeën ontwerpt en vervaardigt. Hierin zit tijd, energie en veel denk-en voelwerk. Mede om die redenen vindt De Kralenfluisteraar het niet fair als beschrijvingen, producten, sieraden of ideeën worden nagemaakt. Het is dan ook zeker niet de bedoeling en toegestaan, dat sieraden na een persoonlijke aanvraag worden doorverkocht of gekopieerd zonder toestemming van De Kralenfluisteraar. We staan open voor samenwerking, dus neem contact op als je interesse hierin hebt!

PUBLICATIE OF VERDERE VERSPREIDING
Deze website is met zorg samen gesteld. Ook hierin zitten uren, dagen, weken en in sommige gevallen maanden tijd om alles up-to-date te hebben en te houden.
Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo's en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken.
 
Het lijkt ons dan ook vrij logisch, dat als je iets van deze website (tekst, ideeën, indeling, logo en fotomateriaal) wilt verspreiden, vermenigvuldigen of publiceren, hiervoor schriftelijke toestemming van De Kralenfluisteraar en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.
In ieder geval dient per publicatie een duidelijke bronvermelding plaats te vinden van deze site www.dekralenfluisteraar.nl. Stuur eventueel een mailtje, dan denken we over de tekst mee!

PRIJZEN EN BETAALWIJZE
De prijzen op de site zijn vermeld in Euro`s en inclusief BTW en inclusief verzendkosten.
De betaling van het verschuldigde bedrag kan per vooruitbetaling binnen 7 dagen.
Na 5 dagen stuurt De Kralenfluisteraar een herinneringsmail, indien de betaling nog niet is ontvangen. Pas als de betaling binnen is, ontvang je bij de mail waarin de bevestiging van betaling staat het aanvraagformulier voor het sieraad op maat.
 
OP MAAT EN UNIEK!
Als De Kralenfluisteraar een goed beeld heeft van je vraagstelling rondom het product, gaat De Kralenfluisteraar met zorg aan de slag om de vraagstelling te “vertalen” naar een passend sieraad.  
Dit is per keer afhankelijk van het doel en de gelegenheid. Doordat de sieraden in opdracht en op maat zijn gemaakt, kunnen deze niet retour gezonden worden.
(Ter info: “Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door De Kralenfluisteraar tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant”.)

LEVERTIJDEN
De afgesproken levertijd gaat in vanaf het moment dat  De Kralenfluisteraar een goed beeld heeft van de vraag voor het sieraad. Binnen 5 werkdagen na precieze duidelijkheid rondom de vraagstelling, stuurt De Kralenfluisteraar het sieraad ingepakt als cadeautje en met een persoonlijke (kleuren-) beschrijving op naar de betreffende persoon op het afleveradres.
 
VERZENDING
Aangezien TNT Post zorg draagt voor de bezorging van de bestelling, weten we niet wanneer de bestelling afgeleverd wordt. Aan de exacte levertijden, kunnen dus geen rechten worden ontleend. Indien verwacht wordt, dat door overmacht, de levertijd wordt overschreden, neemt De Kralenfluisteraar via mail contact op.
De Kralenfluisteraar is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TNT Post.
Indien de klant wenst om de bestelling verzekerd te laten verzenden, dan zijn de kosten (à € 8,00)  voor verzending voor de klant.
 
KLACHTENBEHANDELING
De Kralenfluisteraar werkt en denkt oplossingsgericht. Mocht je een klacht hebben, laat ons dit dan z.s.m. weten, zodat we aan een oplossing kunnen werken en op een positieve manier de klacht kunnen oplossen. De Kralenfluisteraar (Bianca Janssen) is telefonisch bereikbaar op 06-30835237.
Indien je een vraag/opmerking en of klacht hebt, en de telefoon niet wordt opgenomen, kun je altijd een bericht sturen of de voicemail inspreken of een mailtje sturen naar kleur@dekralenfluisteraar.nl .

GARANTIE
Bij ieder sieraad wordt een beschrijving geleverd met onderhoud-tips. Op ieder sieraad zit 2 maanden garantie, de factuur is hierbij het uitgangspunt. Deze garantie vervalt na 2 maanden of als de mankementen door verkeerd gebruik zijn ontstaan. De Kralenfluisteraar is niet aansprakelijk voor ongelukken die gebeuren met gebruik van onze sieraden op maat.

ALGEMEEN
Hoewel deze website met veel zorg is samengesteld, aanvaardt De Kralenfluisteraar geen aansprakelijkheid voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. De links die verwijzen naar andere websites zijn ter informatie. De Kralenfluisteraar kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites of voor virussen of andere schadelijke elementen die in berichten meegestuurd worden. Je dient als gebruiker zelf je mails en bijlagen te controleren op virussen.
 
De Kralenfluisteraar behoudt zich het recht om met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving prijzen en aanvullingen op de site door te voeren. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
De Kralenfluisteraar is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Kralenfluisteraar gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: (oorlog of daarop gelijkende situaties; oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade; ziekte van verkoper of personeel van verkoper; tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper; maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod; natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen).